Πολιτική Παραπόνων και Προσφυγών

  1. Το site επιδιώκει να παρέχει συνεχώς υπηρεσίες υψηλής ποιότητας. Η πολιτική παραπόνων και προσφυγών αποσκοπεί στη διαχείριση και αντιμετώπιση ισχυρισμών που αφορούν τη συμπεριφορά του site και τις υπηρεσίες που παρέχονται από αυτό και περιλαμβάνει επίσης τυχόν τρίτους που παρέχουν υπηρεσίες για λογαριασμό του site.
  2. Το site διαθέτει καθορισμένη διαδικασία παραπόνων και προσφυγών που θα διασφαλίζει ότι όλα τα παράπονα και οι προσφυγές αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά, αποδοτικά και εγκαίρως, δίκαια, αμερόληπτα και εμπιστευτικά. Η πολιτική παραπόνων και προσφυγών του site είναι διαθέσιμη στο κοινό και ισχύει για όλους τους χρήστες.
  3. Εάν πιστεύετε ότι οποιαδήποτε δραστηριότητα παραβιάζει την παρούσα Συμφωνία ή είναι με οποιονδήποτε άλλο τρόπο επιλήψιμη, όπως εάν παρατηρήσετε ένα στοιχείο που πιστεύετε ότι παραβιάζει κάποιο νόμο ή εάν εμφανίζεστε σε ένα περιεχόμενο χωρίς τη συγκατάθεσή σας και θέλετε αυτό το περιεχόμενο να αφαιρεθεί από το site, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε μέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@sirina.tv , παρέχοντας τα πλήρη στοιχεία και διευκρινίζοντας τους λόγους των αντιρρήσεων σας.
  4. Λάβετε υπόψη ότι εάν δεν μας παρέχετε επαρκείς πληροφορίες, ενδέχεται να μην είμαστε σε θέση να επεξεργαστούμε την καταγγελία σας. Διατηρούμε το δικαίωμα να το ερευνήσουμε και θα καθορίσουμε, κατά τη διακριτική μας ευχέρεια, ποια μέτρα (εάν υπάρχουν) θα λάβουμε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις αλληλεπιδράσεις σας με άλλους χρήστες του site. Παρόλο που διατηρούμε το δικαίωμα να παρακολουθούμε ή να παρεμβαίνουμε σε διαφορές μεταξύ εσάς και άλλων, δεν έχουμε καμία υποχρέωση να το κάνουμε.
  5. Η αναφορά σας για περιεχόμενο που ενδέχεται να είναι παράνομο ή με άλλο τρόπο παραβιάζει τον κώδικα δεοντολογίας, θα εξετάζεται και θα επιλύεται εντός επτά εργάσιμων ημερών.
CAPTCHA